Målgruppe

STU Fleks er for unge med behov for et fleksibelt STU tilbud.


Det kan være unge med forskellige funktionsniveauer og ofte problematikker indenfor svær autisme, personlighedsforstyrrelser og sindslidelser.

De unge kan ikke indgå i fællesundervisning, men profiterer af individuel undervisning. De har behov for individuel transport og mulighed for et skærmet og fleksibelt undervisningstilbud.

   Uddannelsen er bygget op over en almen del, en specifik del og erhvervspraktikker.

   Den almene del retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed. Den specifikke del retter sig mod elevens færdigheder med henblik at fremme elevens mulighed for at klare sig med mindst mulig kompenserende støtte og forberede eleven til erhvervspraktikker.

   Et fleksibelt STU tilbud giver mulighed for både individuel og/eller gruppeundervisning på STU Stationsstræde med ekstra støtte. I et fleksible STU tilbud vil der være mulighed for en høj grad af graduering i forhold til mål og timetal, behov for tæt sparring med undervisere, samt ekstra tæt samarbejde mellem skole, hjem og øvrige samarbejdspartnere.

   I et fleksibelt STU forløb er det muligt at tilbyde et meget individuelt tilpasset STU forløb med individuel undervisning, individuel befordring og/ eller gruppeundervisning med ekstra støtte. Den unge følger ikke nødvendigvis et kronologisk STU forløb, men kan deltage i fag og gruppesammenhænge, der udvælges efter den unges kompetencer og behov.

   I et fleksibelt STU forløb er der mulighed for en højere grad af op- og nedgraduering i forhold til mål, støttebehov og timetal, end i et almindeligt STU forløb. Der er desuden mulighed for hyppig sparring med de andre undervisere, samt ekstra tæt samarbejde mellem skole, hjem og øvrige samarbejdspartnere.

   Undervisningsformen vil være præget af en utraditionel og innovativ tilgang til den unges læringsproces, idet der vælges den metode som gør det muligt for den unge, at modtage undervisning og være i kontakt. Derudover er der mulighed for ekstra støtte i praktikforløbene.følgende fagmulighedere perioder emns elever undervisning 2 dage om ugen og fælles undervisning hver fredag.   Nuværende linje-fag på STU Fleks
   Outdoor

   Vi bruger naturen og oplever i fællesskab glæden ved at være aktive i den. Vi laver mad over bål, træner i det fri og laver forskellige samarbejdsøvelser.   Madlavning

   Du får kendskab til billig sund mad og arbejder hen mod at lære at lave mad selvstændigt.   Psykoedukation

   Du får kendskab til forskellige diagnoser inden for psykiatrien og får derved et større indblik i egne og andres udfordringer.   Kreativværksted

   Formålet er at få kendskab til forskellige kreative processer og opnå kreative færdigheder på selvstændigt niveau. Samtidig ønsker vi, at du oplever glæde ved at stå med et færdigt produkt.   Fitness

   Du vil være en del af et socialt fællesskab om det at dyrke motion og få bedre kondition, balance, motorik og muskelstyrke. Der er i fitness fokus på holdånd, kampgejst og fællesskab.   Løb

   Vi arbejder med at turde tage en udfordring op og sætte sig et mål og at kunne løbe en bestemt distance.  At træne udholdenhed, vedholdenhed og samtidig komme i bedre form.   Klub

   Her øver vi os i at være i det sociale fællesskab i ukendte rammer. Vi får et større kendskab til ungdomskultur og tilbud i samfundet som f. eks. foredrag, musikarrangementer og spisesteder.   Praktik

   Du får indblik i hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og finder ud af hvilke kompetencer og støttebehov du har.
   Download folder her: STU Flex