Download foldere om STU her:

STU_Favrskov

STU Flex

STU StationsstrædeUddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen er bygget op over en almen del, en specifik del og erhvervspraktikker.

Den almene del retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed. Den specifikke del retter sig mod den unges færdigheder med henblik at fremme elevens mulighed for at klare sig med mindst mulig kompenserende støtte og forberede eleven til erhvervspraktikker.Elevplaner og årlige opfølgningsmøder

Uddannelsen er bygget op over en uddannelsesplan, som evalueres og justeres en` gang årligt, eller efter behov.Kontaktperson og elevsamtaler

Den unge får tilknyttet en kontaktperson og der afholdes jævnligt elevsamtaler med fokus på uddannelsesmålene, elevens læring, samt trivsel på STU Favrskov.Kompetencebevis

Ved uddannelsens afslutning får eleven et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes uddannelsen før uddannelsens afslutning får eleven et kompetencepapir for de uddannelseselementer eleven har færdiggjort.Afklaring

De første 12 uger af uddannelsen er der fokus på at afklare hvilke mål den unge skal arbejde med det første år. Derudover er der fokus på at begynde en afklaring af den unges  personlige, sociale og faglige færdigheder, samt den unges motivation, ønsker og særlige behov.Ansøgningsfrister

For at dit ønske om optagelse på STU pr. 1. august kan nå at blive grundigt behandlet og vurderet, skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.Ønsker du STU pr. 1. februar skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. september og gerne så hurtigt som muligt.

Du kan søge enten via din UU-vejleder eller gennem www.optagelse.dk , hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse.Egenbetaling

Eleverne skal forvente en delvis egenbetaling ved studieture, fester og andre sociale arrangementer, der ikke umiddelbart er undervisningsrelateret.Befordring til og fra STU og arbejdspraktikker

Befordringsudgifterne med offentlig transport dækkes af STU.

STU betaler ikke for månedekort i ferier.Særligt ift. praktikker:

Som udgangspunkt etableres der kun praktikker i Favrskov kommune og befordringen refunderes derfor kun inden for kommunegrænsen. Befordring til pladser uden for kommunegrænsen, refunderes kun i særlige tilfælde.Retningslinjer

Sociale netværk. eks. Facebook:

Ansatte & elever er ikke venner, så længe eleverne er indskrevet på STU.Udveksling af privat tlf. nr:

Personalet udleverer ikke egne telefonnumre til eleverne.Rygepolitik:

Al rygning forgår udendørs på de anviste rygeområder.Mobil og Ipad:

Mobiltelefoner og iPads benyttes ikke i undervisningstiden, med mindre underviserne giver tilladelse hertil.

Mobiltelefoner skal opbevares i eget skab eller i ”mobilkassen” i undervisningstiden.

Hvis ikke disse regler overholdes vil man blive bedt om at forlade undervisningen og eventuelt hjemsent for dagen.

Retningslinjer for ulovlig billeddeling og hævnporno

Eleverne oplyses ved studiestart om at det er strafbart at tage/dele billeder, video og lyd af både elever og undervisere uden samtykke.

Eleverne oplyses om at de i yderste konsekvens kan/vil blive politianmeldt for overtrædelse af dette.Alkohol og stoffer:

Det er ikke tilladt at være påvirket af hverken alkohol eller stoffer på STU. Overtrædelse af dette vil medføre hjemsendelse.

Ved fester har eleverne mulighed for at nyde en enkelt genstand.Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen er bygget op over en almen del, en specifik del og erhvervspraktikker.

Den almene del retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed. Den specifikke del retter sig mod den unges færdigheder med henblik at fremme elevens mulighed for at klare sig med mindst mulig kompenserende støtte og forberede eleven til erhvervspraktikker.Elevplaner og årlige opfølgningsmøder

Uddannelsen er bygget op over en uddannelsesplan, som evalueres og justeres en` gang årligt, eller efter behov.Kontaktperson og elevsamtaler

Den unge får tilknyttet en kontaktperson og der afholdes jævnligt elevsamtaler med fokus på uddannelsesmålene, elevens læring, samt trivsel på STU Favrskov.Kompetencebevis

Ved uddannelsens afslutning får eleven et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes uddannelsen før uddannelsens afslutning får eleven et kompetencepapir for de uddannelseselementer eleven har færdiggjort.Afklaring

De første 12 uger af uddannelsen er der fokus på at afklare hvilke mål den unge skal arbejde med det første år. Derudover er der fokus på at begynde en afklaring af den unges  personlige, sociale og faglige færdigheder, samt den unges motivation, ønsker og særlige behov.Ansøgningsfrister

For at dit ønske om optagelse på STU pr. 1. august kan nå at blive grundigt behandlet og vurderet, skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.Ønsker du STU pr. 1. februar skal din ansøgning være UU i hænde senest 15. september og gerne så hurtigt som muligt.

Du kan søge enten via din UU-vejleder eller gennem www.optagelse.dk , hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse.Skolens åbningstider

STU S og STU Flex:

Man.tirs & tors. kl. 8 – 14.00

Ons. 8 -14.00

Fre. kl. 8 – 12.00Mødetider

Mandag 9.00 – 13.55

Tirsdag 9.00 – 13.55

Onsdag 9.00 – 13.55

Torsdag 9.00 – 13.55

Fredag 9.00 – 12.00Lukkedage

Alle helligdage, samt de 3 dage op til Påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt GrundlovsdagFerielukning

Vinterferie: uge 7

Sommerferie: uge: 27, 28, 29, 30 og 31

Efterårsferie: uge 42

Juleferie fra d. 21.12 til første normale arbejdsdag efter nytårRegler for ferie i undervisningstiden:

Som udgangspunkt kan man som elev på STU ikke afholde ferie uden for de fastlagte ferie- og lukkedage på STU Favrskov.

Hvis du af særlige årsager ønsker at afholde ferie i undervisningstiden kan du ansøge om enkeltstående feriedage hos STU leder Mikkel Stokholm Juul.Brug af billeder og video