Målgruppe
STU Favrskovs S-linje er målrettet unge som har et udviklings potentiale ift. arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.


Undervisningen på S-linjen er opdelt i årgangs undervisning 2 dage om ugen og fælles undervisning 3 dage om ugen.


Undervisningen tilpasses og tilrettelægges, så det er muligt at tage hensyn til de individuelle mål, behov og interesser den enkelte elev har.
En stor del af undervisningen er praksisrelateret, hvor den unge lærer at anvende sine evner i praksis og derved styrker og opnår flere praktiske og personlige kompetencer.


Årgangsundervisning
Undervisningen på S-linjen er opdelt i årgangs undervisning 2 dage om ugen og fælles undervisning 3 dage om ugen.


1. årgang med fokus på sociale relationer, netværk og ADL (almindelig daglig livsførelse)


Eleverne arbejder med indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask og personlig hygiejne med fokus på at træne koncentration, opmærksomhed, sociale færdigheder, overblik og planlægning.


2. årgang med fokus på mig og fællesskabet.


Eleverne arbejder med natur og miljø, genbrug og forbrug, min livshistorie, fællesskab og kammeratskab – relationer og personlige kompetencer, fritidsliv, arbejdskendskab, besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på at eleven får øget selvindsigt, selvtillid og kendskab til egne grænser.


3. årgang med fokus på arbejdskendskab, praktik og afprøvning.


Eleverne arbejder med førstehjælp, sikkerhed, kontakt med offentlige myndigheder, forsørgelsesmuligheder, rettigheder og pligter, mundtlig og skriftlig formidling, samt virksomhedsbesøg og erhvervspraktikker med fokus på at elevens afklarer egne ønsker for et aktivt liv efter STU. 

Fællesundervisning
Den fælles undervisning er opdelt i linje-fag hvor der er mulighed for at træne personlige, faglige og sociale kompetencer.

Udbuddet af linje-fag varierer og planlægges fra år til år.

Nuværende linje-fag på S-linjenKreativ
Vi arbejder med forskellige kreative udtryksformer med udgangspunkt i de enkeltes interesser og kompetencer. Eleverne vil blive udfordret på koncentration, drivkraft, vilje, fordybelse og tålmodighed.


Min Sundhed
Du får mulighed for at forbedre kondition, fysisk styrke, koordinering og opfattelse af hvad du kan og ikke kan. Samtidig får du råd om hvordan du kan få en sund livsstil med kost, søvn, motion og socialt fællesskab.

Aktuelt
Vi gennemgår hvad nyheder og emner der rør sig i samfundet. Du får mulighed for at arbejde med aktuelle emner og lærer at begrunde og argumentere for dine holdninger og reflektere over andres.

Styrketræning
Du kommer til at træne intensivt med opbygning af muskelstyrke gennem øvelser i fitnesscenteret. Øvelserne tilrettelægges efter dine ønsker og evner.

Gaming
Du kommer til at styrke dine evner til at deltage aktivt i et socialt fællesskab omkring gaming. Hvad der spilles aftales i fællesskab fra gang til gang.

Servicehold
Du får kendskab til forskelligt værktøj og hvordan det bruges.
Du får mulighed for at arbejde praktisk med forskellige opgaver og udvikle dine håndværksmæssige færdigheder.
En del af opgaverne vil foregå udendørs. 

Teknologi og IT
I Teknologi og IT vil vi beskæftige os med forskellige projekter, som alle har med IT og teknologi at gøre.

Du vil stifte bekendtskab med forskellige former for kreativ IT samt prøve kræfter med hvad forskellig teknologi kan, både som arbejdsredskab og underholdning.

AOF
I samarbejde med AOF tilbydes ordblindeundervisning i dansk eller matematik og forberedende undervisning til folkeskolens afgangseksamen.


Antal elever og undervisere
På STU Stationsstræde er der ca. 30 unge og 8 undervisere. Undervisningen foregår i forskellige gruppestørrelser fra 2-3 unge til større grupper og der er som udgangspunkt to undervisere på hvert fag.


Hver underviser er knyttet til en årgang, som den unge derfor møder 2 dage om ugen. De øvrige dage varetages undervisningen af forskellige undervisere på STU.


Lokaler
En stor del af undervisning foregår i STU`s lokaler, men vi bruger også andre lokaliteter som fx Naturværket i Hinnerup, Hallen i Hadsten, Fitness i Hadsten, svømmehaller i Hammel og Hinnerup, ekskursioner i nærområdet i by og i naturen, samt AOF lokaler i Hadsten. Transport til og fra andre lokaliteter aftales og arrangeres af STU.