Forside

Velkommen til STU Favrskov
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

STU er en 3 årig ungdomsuddannelse. Den unge kan få et STU tilbud efter undervisningspligtens ophør, eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole, eller en efterskole mv. – og indtil det fyldte 25. år.
Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, samt at den unge afprøver sine muligheder for eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse.
STU har desuden fokus på at forberede den unge til at flytte i egen bolig, eller alternativt at opnå størst mulig selvstændighed i et botilbud.

Rundvisning på STU S-linjen
Der er rundvisning på STU Stationsstræde 51 i Hadsten
– hver anden onsdag i ulige uger kl. 15-16
Du tilmelder dig ved at sende en mail til afdelingsleder Mikkel Stokholm Juul på: mijj@favrskov.dk

Årsplan STU-S 2018

Download foldere om STU her:

STU generel info

STU Stationsstræde

STU Flex

STU-Elbæktoften